Skip to main content

Effektmålinger / power analyse, af elevatorer VDI 4707

El Design udfører præcise målinger på elevatorer og kortlægge effektforbruget i følge VDI 4707 og DS/EN ISO 25745-2. Vi udarbejder rapporten "funktionsafprøvning af elevatorers energiforbrug", der skal indleveres til kommunen, for at opnå godkendelse, om ibrugtagning af nye bygninger med elevatorer.

Der kan være rigtig mange penge at spare, og står I foran en renovering er det vigtigt at træffe det rigtige valg, ved at kortlægge energiforbruget. Ved en efterkontrol sikre vi at elevatorfirmaet levere den lovede kvalitet, og elevatoren er justeret korrekt og ikke bruger for meget effekt.

Der er mange ting som kan påvirke forbruget på jeres elevatoren. Vi ser på standby forbrug, drift forbrug og hyppighed. I nogle tilfælde vil en ny elevator bruge mere end den gamle, hvis standby forbruget siger pga. det forkerte valg. Tag os med på råd, vi ved hvordan forbruget kan skæres ned og derved sænke jeres omkostninger. Kontakt os for flere oplysninger +45 22 37 04 37

Vi benytter blandt andet HIOKI Power Quality Analyzer

Har I brug for ”power quality analyzer” af andre typer af maskiner, foretager vi dette.

Eksempler på analyser.

  • Kan det betale sig at udskifte motor til en sparemotor?
  • Hvor meget er den reelle besparelse efter modernisering af et anlæg?
  • Hvor skal der energioptimeres for at få mest for pengene?
  • Overholder vores aircondition det effektforbrug som er oplyst?
  • Måling af harmoniske strømme og spændinger?

Dette er blot nogle eksempler, hvor det give mening at få foretaget præcise energimålinger. Har I udstyr som måske bruger for meget energi, så få det undersøgt.

Nogle gange er det små ændringer der skal til, for at opnå store besparelser.

Elevator, VDI 4707