Skip to main content

Elevatorers energiforbrug

Efter d. 1. juli 2017 stiller bygningsreglementet krav om funktionsafprøvning af elevatorers energiforbrug, El Design har i gennem mange år, løbende taget målinger på elevatorer efter VDI 4707 og DS/EN ISO 25745-2.

Disse målinger der skal nu foretages i forbindelse med indførte krav i BR15 og BR18.

Vi udfører målingerne for kunder, bygherrer og rådgivere. Vi dokumentere resultatet i en uddybende rapport og bistår gerne med vejledning og rådgivning. Vi kender til de tekniske udfordringer der kan opstå, således at energiforbrug for elevatorer ikke lever op til gældende krav i BR.

“Dokumentation for resultatet af funktionsafprøvningen skal indsendes til kommunen, og opfyldelse af kravene er en forudsætning for, at bygningen må tages i brug.”

El Design har indgået samarbejde med bl.a. Balslev elevatorrådgivning om at udarbejde rapporter for deres kunder.

Har I ligeledes brug for funktionsafprøvning, målinger og beregninger kan i kontakte El Design. Se hvordan vores rapport ser ud : "Funktionsafprøvning af elevatorers energiforbrug"

Kontakt venligst Martin Lohse på +45 22 37 04 37.

 

Vejledning og regler:

Bygningsreglementet for elevatorer : BR18 - Elevatorer

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udgivet en “Vejledning om funktionsafprøvning”

Rekvirer og læs mere om : VDI 4707

Uddrag fra bygningsreglementet BR18

“§ 249 Der skal gennemføres en funktionsafprøvning af elevatorers energiforbrug før ibrugtagning.”


“Før ibrugtagningen af elevatorer skal der gennemføres en funktionsafprøvning af energiforbruget, som efterfølgende skal dokumenteres i en rapport. Måling af energiforbruget kan med fordel ske i forbindelse med slutinspektion iht. Arbejdstilsynets regler. Der henvises her til Trafik- Bygge- og Boligstyrelsens vejledning om funktionsafprøvning, jf. bygningsreglementet 2018, § 249.”

Elevator, VDI 4707