Skip to main content

SmartShare StraightShaper til skoler og institutioner.

Er jeres forbindelse til Sektornet og Internettet langsom, melder følgende spørgsmål sig hurtigt.

Er forbindelsen kraftig nok, og hvad skal vi gøre?
Og svare er meget forskellig efter hvem man spørg!

Hos UNI-C der levere de fleste forbindelser til skoler og institutioner, skriver de i deres nota, at hvis forbindelsen gennem længere tid er belastet over 50 %, kan der være problemer med fremkommelighed samt lange svar tider. Det betyder realt at hvis I skal bruge 10 Mbit, skal I have en 20 Mbit internetforbindelse for at kunne komme uforstyrret på nettet. Teknisk set er det korrekt, da målingen tages som et gennemsnit med inteval på 5 minutter.

Der er altid flere muligheder, og UNI-C fortæller kun om den ene mulighed som er opgardering af forbindelseshastigheden. Det er jo deres speciale og det de tjener mest på, her fortæller vi om den anden mulighed.

Priserne for højre hastighed er en betydelige del på budgettet, og måske er hastigheden ikke tilgængelig ved jeres skole. Med en SmartShare StraightShaper er der ingen problemer i at udnytte en større andel af forbindelsen, helt op til 90 % kan udnyttes uden at øge svar tiderne. I sænker derved de løbende udgifter på drift af internet- og Sektornetforbindelse.

Den dansk udviklet SmartShare StraightShaper, er fuldt ud kompatibel med jeres CISCO rotuer (IOS) / firewall (ASA) og Catalyst switch. Den er transparent overfor datapakker, så både VPN og krypteret forbindelser kommer uberørt igennem.  Den er plug’n’play og derfor tilbyder vi jer at prøve den helt gratis i 7 dage, her vil I kunne mærke at I kan udnytte jeres internet på en helt ny måde unde at det giver flaskehalse. Undervisningen kommer til at glide bedre, og eleverne skal ikke vente på at hjemmesiderne kommer frem som de oplever nogle gange.

 
Spørgsmål og svar om SmartShare StraightShaper.

Er SmarShare StraightShaper så en proxy server?
Nej, det er en båndbredde fordele som sikre at de vigtigste pakker kommer hurtigst frem og at eks. Download af opdateringer bliver prioriteret ned.

Er det så ikke nok med vores firewall?
- Nej, den sortere kun uønsket pakker væk.

Hvordan oplever vi så forbedringerne i hverdagen?
Det kan være at en klasse ønsker at lave et projekt om youtube, hvor eleverne skal uploade deres egne videooptagelser som de har lavet. Det er typisk at sådan projekt det kan ødelægge undervisningen for andre klasser, upload af video bruger en masse båndbredde. Her er effekten stor af at have en SmartShare, som sikre at alle kan gennemfører IT undervisning uden forstyrrelser.

Betyder det så at vores IT ansvarlige kan fortage opdateringer af computere i normal arbejdstid?
Ja, det bliver muligt at lave løbende opdateringer af computer software i skoletiden uden at berøre undervisningen, da opdateringer bruger den overskudsbåndbredde der er til rådighed.

Bestil tid til en demonstration eller en gratis test af SmartShare StraihtShapper i jeres netværk, ring 35 48 12 13 eller benyt vores kontakt felt.